Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 02:28:41(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật1/9/2020
Ngô Nghi Cương - Cựu học sinh Trường THPT Chuyên LHP Khóa 94/97 - CK Eximbank
NC8
 
900.000 
 

1/9/2020
Chiêu Khai Tin - CK Eximbank
NC8
 
200.000 
 

 

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 02:30:22(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật3/9/2020
Trần Huệ Quan - Cựu học sinh P.Ký LHP Khóa 75/82
NC8
 
2.300.000  (100 USD x 2.300) 
 

3/9/2020
Công Ty TNHH PKĐK DICOLINIT - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

 

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 02:33:56(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật4/9/2020
Bạn Cô Mai Tình nguyện viên
NC8
 
2.500.000   
 

4/9/2020
Ông Bà Lê Văn Thành - Nguyễn Thành Diệu
NC8
 
200.000 
 

4/9/2020
NLBT - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

4/9/2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 150kg Gạo

4/9/2020
Ông Trần Văn Đời - 1064 Huỳnh Tấn Phát Quận 7
NC8
 
 
 50kg Gạo

4/9/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 10kg cà rốt,20kg dưa leo

4/9/2020
Chú Phú - Gò Hãng
NC8
 
 
 100kg Gạo

4/9/2020
Cô Trần Thị Mai
NC8
 
 
 50kg Gạo

 

Sửa bởi người viết 07/09/2020 lúc 12:59:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 01:02:17(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật7/9/2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
600.000 
 

7/9/2020
Nguyễn Uy Tài - Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong Khóa 88/91
NC8
 
500.000 
 

7/9/2020
Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank
NC8
 
6.000.000 
 

7/9/2020
Chị Thuận
NC8
 
400.000 
 

7/9/2020
Tram Duy - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

7/9/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 10kg Bầu,10kg dưa leo,10kg bắp cải

7/9/2020
Nhóm Thiện Nguyện NTN-AGF :Cá Basa lăn bột 60kg ( Nụ Cười 7 chuyển cho Nụ Cười 8 )
NC8
 
 
 Cá Basa lăn bột 60kg 

 

Sửa bởi người viết 07/09/2020 lúc 02:37:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 09/09/2020 lúc 01:28:15(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật9/9/2020
Chú Sáu - Hẻm 944 Huỳnh Tấn Phát Quận 7
NC8
 
500.000 
 

9/9/2020
Vũ Phạm Ngọc Hà - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

9/9/2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 24kg Đường,10 lít Dầu ăn,2kg Hạt nêm knorr

9/9/2020
Dung Xuân Lăng - Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong Khóa 82/85 
NC8
 
 
 50kg Gạo

9/9/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 20kg su su,10kg cà rốt

9/9/2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 11/09/2020 lúc 01:47:45(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật11/9/2020
Chị Huyền
NC8
 
1.000.000 
 

11/9/2020
Huỳnh Thị Anh Thy - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

11/9/2020
Van Khanh - Van Ha - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

11/9/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 20kg bắp cải,10kg bầu

11/9/2020
Chị Thanh và Chị Hạnh 
NC8
 
 
 5 lít Dầu ăn,8kg đường,25kg gạo,2kg hạt nêm knorr,2kg bột ngọt

11/9/2020
Chị Vy Võ
NC8
 
 
15kg khoai tây,12kg cà rốt,3kg củ cải trắng

11/9/2020
Anna Nguyễn Thị Ba
NC8
 
 
50kg Gạo

 

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 01:43:50(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật11/9/2020
Tô Kim Phượng
NC8
 
2.000.000 
 

 

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 01:44:53(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật12/9/2020
Hồng Du Communicate
NC8
 
 
 250kg Gạo

 

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 01:47:23(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,339
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật14/9/2020
Lê  Nhật Trường
NC8
 
 
 300kg Gạo

14/9/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 20 trái thơm,10kg bầu

14/9/2020
Dương 880 Inox
NC8
 
 
50kg Gạo

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.479 giây.